Qo’ng’iroqlar jadvali

NAMUNA UCHUN

Darslar rejimi  ro’yhati

Soat Kirish Chiqish Tanaffus
1 8:30 9:15 5
2 9:20 10:05 5
3 10:10 10:55 5
4 11:00 11:45 20
5 12:05 12:50 5
6 12:55 13:40 5
7 13:00 14:30